นิยามผู้สูงอายุ

Last updated: 19 ธ.ค. 2559  |  70734 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นิยามผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ คือ คนทั้งเพศหญิง และชาย ที่มีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากอายุอื่น เป็นอายุบั้นปลายของชีวิต ดัง นั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และสังคม จึงแตก ต่างจากอายุในวัยอื่น โดยพจนานุกรม ให้ความสำคัญของคำว่า คนแก่ คือ วัยชรา หรือ อยู่ในอายุมากขึ้น และ ให้ความ หมายของคำว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ หมดสภาพนอกจากนั้น ยังมีการเรียกคนแก่ว่า ราษฎรอาวุโสส่วนWHO และUNแต่จากเอกสารต่างๆ ของจากWHO และUN มักใช้คำว่า Older person มากกว่า Elderly person. UN ได้ให้นิยามว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และต่างชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างทุกวัน ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้เทียบเท่าเช่นเดียวกับการดูแลคนในกลุ่มอายุอื่นเรามีวัตถุประสงค์นำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น คำนิยาม อายุคาดเฉลี่ย ปฏิญญาผู้สูงอายุ และสถิติอื่นๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่าคนแก่ เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุเพิ่ม โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด หรือ ทั่วไป เรียกว่า คนอายุเยอะ หรือ คนชรา โดยเป็นการนิยาม นับตั้ง แต่อายุเกิด UN ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู้สูงอายุแตกต่างกัน อายุเกิด ตามสังคม วัฒนธรรม และสภาพร่างกาย เช่น ในรัฐบาลที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางรัฐบาล อาจจำกัดความผู้สูงอายุ ตามอายุกำหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือคำจำกัดความตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปีสำหรับรัฐบาลไทย ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 คือ บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยส่วนคำว่า สังคมผู้สูงอายุ UN แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ การก้าวเข้าสู่สังคมคนแก่ ระดับ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ และโดยให้นิยามของระดับต่างๆ ซึ่งทั้งรัฐบาลไทยไทย และรวมทั้งรัฐต่างๆทั่วโลก ใช้นิยามเดียวกันในความหมายของทุกระดับของสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายมากกว่า 10% ของคนทั้งประเทศ หรือมีคนอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของคนทั้งประเทศสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อคนอายุ 60+ปี เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือคนอายุ 65 ปี เพิ่มเป็น 14% ของคนโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศSuper-aged society คือ สังคมที่มีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของคนทั้งประเทศอย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันกันตามความเจริญมั่งคั่ง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการมีอายุยืนของคน เช่น

ประเทศ  ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ       สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

ญี่ปุ่น      ค.ศ.1970                               ค.ศ.1994

จีน           ค.ศ.2001               ค.ศ.2026

 

ในส่วนของรัฐบาลไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2547-2548 โดยมีจำนวนคนสูงอายุ 60+ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒-๑๐.๔ ของประชากรไทยทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณปี พ.ศ. 2567-2568 แต่บางการวิจัยคาดว่าอาจภายในปี พ.ศ. 2570

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้